CMV: Tài liệu kèm theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023 15:29:00

CMV: Tài liệu kèm theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo tài liệu kèm theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230529_20230529-CMV-CBTT-Tai-Lieu-kem-theo-BB-hop-va-NQ-DHDCD-TN-2023.pdf