CMV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023 13:28:00

CMV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230529_20230528-CMV-BB-hop-va-NQ-DHDCD-TN-NAM-2023.pdf