Kinh Bắc (KBC) chỉ mua lại được 45,7% tổng giá trị trái phiếu dự kiến mua trước hạn

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 27 Tháng Năm 2023 07:00:00

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – sàn HoSE) báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Kinh Bắc cho biết mã trái phiếu KBC121020, Công ty vừa mua lại 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,7% tổng lượng đăng ký mua.

Trước đó, ngày 4/5/2023, Kinh Bắc cho biết sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng (trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu).

Trong đó, theo kế hoạch, nếu đợt mua thành công, lô trái phiếu sẽ giảm dư nợ từ 1.500 tỷ đồng về 750 tỷ đồng, thời gian thực hiện mua là ngày 24/5.

Được biết, trái phiếu mã KBC121020 được phát hành ngày 24/6/2021, đáo hạn ngày 24/6/2023, mệnh giá lô trái phiếu là 1.500 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, Kinh Bắc có thuyết minh đang có dư nợ 1 lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng, lãi suất 10,8%/năm, đáo hạn ngày 24/6/2023 và trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Như vậy, nhiều khả năng, lô trái phiếu này là lô trái phiếu Kinh Bắc vừa thực hiện mua lại một phần.

Kinh Bắc đã chuẩn bị sẵn nguồn tiền mua lại, trả đúng hạn lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Được biết, tại thời điểm 1/1/2023, Công ty có tổng dư nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng, trong đó 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

Như vậy, tổng dư nợ của Công ty còn lại là 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành ra công chúng với mã KBC121020, đáo hạn ngày 24/6/2023.

Kinh Bắc cho biết thêm Công ty đã và đang chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn với lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu KBC tăng 300 đồng lên 27.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc