ICT: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Năm 2023 17:35:00

ICT: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230525_20230525-ICT-CBTT-BB-hop-NQ-DHDCD-2023.pdf