BKG: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Năm 2023 10:34:00

BKG: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

NgCông ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230524_20230523-BKG-Bo-sung-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2023.pdf