IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin triển khai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Năm 2023 14:09:00

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin triển khai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 21604_56.2023.IPA_sign.pdf