Sếp PG Bank về làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex (PGC)

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Năm 2023 13:07:00

Ngày 17/5/2022, Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex (PGC) đã có quyết định thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Định làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex (mã chứng khoán PGC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua kế hoạch kinh doanh và thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế gần như đi ngang so với thực hiện của năm ngoái.

Cụ thể, năm nay, Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.154 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 168 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với thực hiện của năm ngoái, tương ứng tăng 5%. Cổ tức chi trả với tỷ lệ 12% (cổ tức tiền mặt/cổ phiếu).

Trước đó, năm 2022, Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex đạt doanh thu 4.088 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Dũng.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Quang Định được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Ngày 17/5/2022, Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex đã có quyết định thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Định làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Quang Định sinh ngày 28/11/1974, quê quán Bình Lục, Hà Nam. Trước khi làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex, ông từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Kế toán trưởng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) giai đoạn 08/2005 - 10/2019; làm Chủ tịch HĐQT PG Bank giai đoạn 2019-5/2023.

Hải Minh