HSG: Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ TC 2021-2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Năm 2023 17:30:00

HSG: Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ TC 2021-2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ TC 2021-2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230518_20230518-HSG-NQ-HDQT-so-13-vv-chi-tra-co-tuc-NDTC-2021-2022-bang-co-phieu.pdf