CMV: Thông báo biên bản họp và đơn đề cử nhân sự tham gia TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV năm 2023-2027

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Năm 2023 17:15:00

CMV: Thông báo biên bản họp và đơn đề cử nhân sự tham gia TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV năm 2023-2027

 Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo biên bản họp và đơn đề cử nhân sự tham gia TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV năm 2023-2027 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230518_20230518-CMV-BB-hop-nhom-va-De-cu-TV-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-IV-2023-2027.pdf