CMV: Nghị quyết HĐQT số 05/2023 ngày 17/05/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Năm 2023 08:59:00

CMV: Nghị quyết HĐQT số 05/2023 ngày 17/05/2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT số 05/2023 ngày 17/05/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230518_20230518-CMV-CBTT-NQ-HDQT-so-05-2023.pdf