SKN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Năm 2023 17:02:00

SKN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

.


Tài liệu đính kèm
 53602_uyet_DHDCD.ky_so.pdf