PLX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Năm 2023 09:04:00

PLX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230517_20230516-PLX-TB-ngay-DKCC-to-chuc-DHDCD-TN-2023.pdf