VTB: Nghị quyết HĐQT về góp vốn thành lập Viettronics Vĩnh Phúc

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Năm 2023 17:39:00

VTB: Nghị quyết HĐQT về góp vốn thành lập Viettronics Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về góp vốn thành lập Viettronics Vĩnh Phúc như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230516_20230516-VTB-NQ-HDQT-vv-gop-von-thanh-lap-Viettronics-Vinh-Phuc.pdf