Vietnam Airlines giải trình gì khi cổ phiếu bị kiểm soát?

VNE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Năm 2023 22:33:00

Vietnam Airlines đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) thông báo giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Theo đó, Vietnam Airlines cho biết đã báo cáo giải trình về việc tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể, Vietnam Airlines đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Theo giải trình từ Vietnam Airlines, thì bản giải trình lần này không khác nhiều so với giải trình của công ty khi cổ phiếu HVN vào diện cảnh báo, chỉ thêm yếu tố liên quan đến kiểm toán.

Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của hãng. Vietnam Airlines cũng khẳng định đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành, công bố báo cáo tài chính.

Trước đó, HoSE quyết định chuyển cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5. Lý do là Vietnam Airlines đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát. Nếu chậm nộp báo cáo tài chính năm quá 45 ngày so với thời hạn quy định, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Theo quy định, doanh nghiệp niêm yết phải nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức nộp chậm nhất vào ngày 31/3. Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Về trường hợp của Vietnam Airlines, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã dẫn ra quy định tại Thông tư 96/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp những lý do bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác.

Như vậy, lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Vietnam Airlines không thuộc các trường hợp trên. Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hãng hàng không quốc gia khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Kết thúc quý 1/2023, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần gần 23.500 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ (11.620 tỷ đồng), lợi nhuận gộp đạt hơn 1.959 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 1.595 tỷ đồng); lợi nhuận khác lỗ gần 38 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 121 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 19 tỷ.

Tuy nhiên sau khi trừ thuế, HVN ghi nhận lỗ sau thuế 37,33 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ (-2.686 tỷ đồng) - trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ hơn 137 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ (-2.443 tỷ đồng).

Dự kiến ngày 20/6 tới, Vietnam Airlines sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với địa điểm tổ chức, Vietnam Airlines sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/5, giá cổ phiếu HVN tăng nhẹ lên 12.450 đồng/cổ phiếu.

Hà Anh