PTL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Năm 2023 18:04:00

PTL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230512_20230512-PTL-Cong-van-thong-bao-thay-doi-Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep.pdf