KBC: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Năm 2023 14:19:00

KBC: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230512_20230511-KBC-TB-so-871-vv-Chot-DS-tham-du-DHDCD-TN-nam-2023.pdf