PLX: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Năm 2023 15:55:00

PLX: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230511_20230511-PLX-NQ-HDQT-so-114-vv-dieu-chinh-ngay-du-kien-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-2023.pdf