KBC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Năm 2023 15:43:00

KBC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230508_20230508-KBC-CBTT-NQ-HDQT-vv-to-chuc-hop-DHDCD-TN-2023.pdf