HVN: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 14:19:00

HVN: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chuyển cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã CK: HVN ) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230505_20230505-HVN-QD-so-207-vv-chuyen-co-phieu-tu-canh-bao-sang-kiem-soat.pdf