HVN: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 17:47:00

HVN: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230505_20230505-HVN-Bien-phap-lo-trinh-khac-phuc-tinh-trang-ck-bi-canh-bao.PDF