ILB: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 9

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 14:09:00

ILB: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 9

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 9 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230505_20230504-ILB-CBTT-GIAY-DKKD-CAP-NHAT-LAN-9.pdf