ICT: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Tư 2023 17:28:00

ICT: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230428_20230428-ICT-Thu-moi-DHDCD-2023.pdf