TPC: Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 27/04/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Tư 2023 19:33:00

TPC: Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 27/04/2023

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 27/04/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230428_20230428-TPC-NQ-HDQT-so-04.2023.pdf