HVN: Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Tư 2023 17:16:00

HVN: Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230426_20230426-HVN-NQ-HDQT-vv-to-chuc-DHDCDTN-2023.PDF