KBC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 và thay đổi mẫu dấu công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Tư 2023 17:25:00

KBC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 và thay đổi mẫu dấu công ty

 Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 và thay đổi mẫu dấu công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230421_20230421-KBC-TB-GCNDKDN-thay-doi-lan-thu-19-va-thay-doi-mau-dau-Cong-ty.pdf