IPA: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Tư 2023 14:59:00

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
  31832_23.IPA.CBTT.sign.pdf