BKH: Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức kỳ 1/2022 bằng tiền

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Tư 2023 17:10:00

BKH: Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức kỳ 1/2022 bằng tiền

.


Tài liệu đính kèm
 54209_co_tuc_ky_1.2022.pdf