KBC: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn KBC121020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Tư 2023 15:49:00

KBC: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn KBC121020

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn KBC121020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 40103_han-TP-KBC121020.pdf