ICT: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Tư 2023 16:35:00

ICT: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như sau:


Tài liệu đính kèm
 44746_p-DHDCD-nam-2023.pdf