HKB: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Tư 2023 16:01:00

HKB: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 44109_86591_1.CV_so_21.pdf