BKH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Tư 2023 15:47:00

BKH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKH của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng 254 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: 20/06/2023 (Thứ ba)