ICT: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2023 17:26:00

ICT: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55124_-chuc-DHDCD-2023.pdf