PLX: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2023 13:52:00

PLX: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) như sau:


Tài liệu đính kèm
 22052_3-de-hop-DHCD-TN.pdf