SCD: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Tư 2023 18:02:00

SCD: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD)  từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
 61733_g-dien-kiem-soat.pdf