SCD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 03 Tháng Tư 2023 17:15:00

SCD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54020_ng-nien-nam-2023.pdf