PLX: Thông báo về việc bán đấu giá cổ phiếu công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 03 Tháng Tư 2023 15:18:00

PLX: Thông báo về việc bán đấu giá cổ phiếu công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo về việc bán đấu giá cổ phiếu công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau:


Tài liệu đính kèm
 33854_tai-SGDCK-TP.HCM.pdf