Năm 2023, Thép Nam Kim (NKG) đặt kế hoạch lãi 400 tỷ đồng

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 01 Tháng Tư 2023 07:50:00

Sau một năm kinh doanh lỗ, CTCP Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HoSE) đặt kế hoạch có lãi trở lại và không trả cổ tức năm 2022.

Thép Nam Kim công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 21/4 tại TP. HCM.

Trong năm 2023, Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 400 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 106,91 tỷ đồng, tức tăng thêm 506,91 tỷ đồng. Trong đó, ước tính tổng sản lượng là 940.000 tấn.

Thép Nam Kim đánh giá năm 2023 là năm mà HĐQT đánh giá là thời điểm để củng cố lại các mối quan hệ đối với đối tác trong và ngoài nước cũng như ổn định tình hình tài chính. Trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn trong quá khứ, như giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2011 – 2012 hay giai đoạn chiến tranh thương mại 2018 – 2019, Công ty cho rằng thị trường năm 2023 sẽ chưa thực sự thuận lợi để tăng trưởng nhưng những gì khó khăn nhất đã qua.

Được biết, trong năm 2022, Thép Nam Kim đã giữ được thị phần Top 3 công ty tôn mạ lớn nhất Việt Nam khi có thị phần 16,9%.

Về cổ tức, Thép Nam Kim dự kiến không trả cổ tức năm 2022 do lợi nhuận sau thuế là âm.

Một nội dung đáng chú ý khác, Công ty dự kiến trình cổ đông tiếp tục thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sáp nhập.

Năm 2022, lợi nhuận giảm thêm 57,98 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, lợi nhuận của Thép Nam Kim giảm thêm 57,98 tỷ đồng, từ lỗ 66,71 tỷ đồng sang lỗ 124,68 tỷ đồng.

Thép Nam Kim giải thích giá vốn hàng bán tăng sau kiểm toán do trích lập dự phòng hàng tồn kho tại Công ty con “Ống Thép Nam Kim” và không thực hiện loại trừ lỗ chưa thực hiện năm nay đối với Công ty con “Ống Thép Nam Kim”.

Với việc Báo cáo kiểm toán năm 2022 ghi nhận lỗ, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu NKG vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 30/3/2023.

Lũy kế năm 2022, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 23.071,25 tỷ đồng, giảm 18,1% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế lỗ 124,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2.225,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,2% về còn 6,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 65,3%, tương ứng giảm 2.788,5 tỷ đồng, về 1.481,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 52%, tương ứng tăng thêm 103,66 tỷ đồng, lên 302,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,5%, tương ứng tăng thêm 105,51 tỷ đồng, lên 502,98 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,7%, tương ứng giảm 132,59 tỷ đồng, về 1.388,08 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Thép Nam Kim đặt kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ 124,68 tỷ đồng trong năm 2022, Thép Nam Kim đã không hoàn thành kế hoạch lãi 1.600 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu NKG giảm 300 đồng về 15.400 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc