BKH: Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cty CP bánh mứt kẹo Hà Nội

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2023 17:35:00

BKH: Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cty CP bánh mứt kẹo Hà Nội

.


Tài liệu đính kèm
 61449_y_DKCC_19.5.2023.pdf