PTL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2023 18:05:00

PTL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN

 Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN như sau: 


Tài liệu đính kèm
 62140_-ky-doanh-nghiep.pdf