BKH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2023 18:34:00

BKH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

.


Tài liệu đính kèm
 71200_012410927_CBTT.2.pdf