BKH: Quyết định của HĐQT về việc tạm ứng chi cổ tức kỳ I năm 2022 bằng tiền

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2023 18:35:00

BKH: Quyết định của HĐQT về việc tạm ứng chi cổ tức kỳ I năm 2022 bằng tiền

.


Tài liệu đính kèm
 71157_012410883_CBTT.1.pdf