BKH: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2023 18:32:00

BKH: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 71229_012411030_CBTT.3.pdf