PTL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2023 08:42:00

PTL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Victory Capital (mã CK: PTL ) như sau:


Tài liệu đính kèm
 85919_-co-dong-dai-hoi.pdf