E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/03/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Ba 2023 16:49:00

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/03/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/03/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51316_-ngay-21.03.2023.pdf