PTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Ba 2023 15:23:00

PTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
  PTL - Nghi quyet ve viec thong qua ke hoach to chuc ĐHDCD nam 2023.pdf