E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 23/03/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Ba 2023 08:59:00

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 23/03/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 23/03/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 91729_3.03.2023_Signed.pdf