E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/03/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2023 17:03:00

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/03/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/03/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52321_-ngay-20.03.2023.pdf