E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/03/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2023 08:58:00

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/03/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/03/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 91257_2.03.2023_Signed.pdf