E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/03/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Ba 2023 17:16:00

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/03/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/03/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54614_-ngay-20.03.2023.pdf