DAT: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 20 Tháng Ba 2023 11:15:00

DAT: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông báo Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 112552_HDCD-TN-nam-2022.pdf